Babygiftgläschen-Fall

Oktay/Seum, famos 12/2019

famos-Dezember-2019-ENDG

BGH, Beschluss vom 5. Juni 2019 – 1 StR 34/19

§§ 211, 255, 251, 24 Abs. 1 S. 1 Alt. 2 

PDF herunterladen

IS-Rückkehrerinnen-Fall

Bohn/Coombe, famos 08/2019

famos-Fall-Bohn_Coombe

§§ 129a Abs. 1 Alt. 2, Abs. 5 S. 1, 129b StGB

BGH, Beschluss vom 28.06.2018 – StB 11/18

PDF herunterladen

„Knapp daneben ist nicht vorbei“-Fall

Alpaslan/Reising, famos 06/2019

Famos-Juni-2019

OLG Hamm, Beschluss vom 12.02.2019 – 4 RvS 9/19

§ 114 StGB

PDF herunterladen

„Dokumenten-Asyl“-Fall

Fleitmann/Hillenbrand, famos 05/2019

Endversion-Dokumentenasyl-Fall

BGH, Beschluss vom 08.08.2018 – 2 Ars 121/18

§§ 97 I Nr. 3, 138a StPO; § 258 StGB

PDF herunterladen

„Konsumier mich!“-Fall

Letzer/Oehrlein, famos 03/2019

„Konsumier mich!“-Fall weiterlesen