Insulinspritzen-Fall

Albrecht/Bartunek, famos 10/2022

famos-10_22-Endversion

BGH, Beschluss vom 28. Juni 2022 – 6 StR 68/21

§§ 216, 13 StGB; Art. 2 Abs. 1, Art. 1 Abs. 1 GG

PDF herunterladen

Garant(iert) besonders persönliche-Fall

Breuninger/Mehring, famos 09/2021

famos-9-2021-Endversion-10

BGH, Beschluss vom 24. März 2021 – 4 StR 416/20

§§ 28 Abs. 1, 13 StGB

PDF herunterladen

Vergissmeinnicht-Fall

Dierdorf/Rausch,  famos 07/2021

famos-07_2021-Endversion

BGH, Beschluss vom 18. November 2020 – 4 StR 35/20

§§ 242, 243 Abs. 1 S. 2 Nr. 1, 244 Abs. 1 Nr. 3, Abs. 4 StGB

PDF herunterladen