Versuchte (Br)An(d)stiftung

Baldauf/Dünninger, famos 12/2023

Famos-Dezember-2023-Final-PDF

BGH, Beschluss vom 23. August 2023 – StB 51/23

§§ 30, Abs. 2 Var. 1, 31 StGB

PDF herunterladen

Rache in der Kneipe-Fall

Qerimi/Welters, famos 06/2023

famos-06-2023-2

BGH, Beschluss vom 15. März 2022 – 2 StR 302/21

§§ 227 Abs. 1, 27 Abs. 1 StGB 

PDF herunterladen

Garant(iert) besonders persönliche-Fall

Breuninger/Mehring, famos 09/2021

famos-9-2021-Endversion-10

BGH, Beschluss vom 24. März 2021 – 4 StR 416/20

§§ 28 Abs. 1, 13 StGB

PDF herunterladen

„Fingiertes Rollenspiel“-Fall

Lenz/Schleichert,  famos 01/2021

Famos-Januar-2021

BGH, Beschluss vom 08. September 2020 – 4 StR 44/20

§§ 22, 23 Abs. 1, 25 Abs. 1 Alt. 2 StGB

PDF Herunterladen